Competencia en Lingua Galega 2017-11-22T09:52:56+00:00

Competencia en Lingua Galega

Características del curso

NIVEL 2:

Comprender adecuadamente o contido fundamental de textos escritos sinxelos e producións orais, participar en interaccións orais respectando as normas de convivencia e construír textos sinxelos relacionados coa vida profesional e cidadá, con coherencia e cohesión textuais, e corrección gramatical.

0Horas Totales

NIVEL 3:

Utilizar a lingua oral e a escrita no rexistro adecuado a cada contexto de comunicación, comprender e analizar producións orais e textos escritos de relativa complexidade, sinalando os diferentes puntos de vista manifestados e a relación entre as diversas ideas expresadas, intervir en producións orais que supoñan unha planificación previa e producir textos escritos de relativa complexidade e de tipoloxía diversa respectando as súas características formais.

0Horas Totales

Cursos vigentes

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies